Metalizacja

Trwałość powłoki ochronnej uzależniona jest w dużym stopniu od przygotowania odpowiedniego podłoża. Polega ono na usunięciu z chronionej powierzchni:

 • zanieczyszczeń ciekłych – woda, oleje, roztwory
 • zanieczyszczeń półstałych – smary, tłuszcze
 • zanieczyszczeń stałych – zgorzelina walcownicza, resztki lakieru lub produkty korozji

Podczas przygotowywania podłoża duże znaczenie ma także uzyskanie odpowiedniej chropowatości powierzchni chronionej. W tym celu stosuje się obróbkę strumieniowo – ścierną, na sucho i na mokro. Przy każdej z tych metod wykorzystuje się odpowiednie ścierniwa. Obróbka strumieniowo – ścierna jest najbardziej efektywną metodą usuwania zanieczyszczeń stałych. polega na tym, że ścierniwo, które stanowi szlaka, śrut kulisty lub ostrokątny kierowane jest pod dużym ciśnieniem na czyszczoną powierzchnię. Stopień czyszczenia powierzchni jest podawanay przez producenta materiałów i związany jest z aplikacją danych produktów. Najczęściej spotykane ścierniwa to:

 • śrut z żeliwa utwardzonego – kulisty i łamany
 • śrut staliwny
 • śrut stalowy cięty z drutu
 • śrut stalowy cięty z blachy zimno walcowanej
 • piasek kwarcowy
 • żużel po miedziowy
 • elektro rund

Natryskiwanie cieplne to proces, w którym nagrzewa się materiał powłokowy do stanu plastycznego lub ciekłego (wewnątrz lub na zewnątrz urządzenia do natryskiwania), a następnie materiał jest rozpylany i nanoszony na przygotowaną powierzchnię. Natryskiwana powłoka jest połączona z podłożem adhezyjnie, dyfuzyjnie lub mechanicznie. Wysoka temperatura stapiająca materiał dodatkowy – drut, pręt, żyłkę lub proszek – uzyskiwana jest poprzez wykorzystanie płomienia gazowego, łuku elektrycznego, plazmowego, wiązki lasera lub samego stopionego materiału powłokowego.

Przy zabezpieczeniu antykorozyjnym najczęściej stosowanym systemem natryskiwania jest metoda wykorzystująca łuk elektryczny. Pomiędzy dwiema elektrodami będącymi jednocześnie materiałami powłokowymi wytwarzany jest łuk elektryczny. Elektrodami jest podawany drut, który w momencie styku końcówek nadtapia się a sprężony gaz przenosi roztopione cząstki do powierzchni natryskiwanego detalu. Zaletą metody łukowej jest mała penetracja cieplna powierzchni natryskiwanej. Cząstki materiału, które uległy stopieniu są małe przez co przenoszą mniejsze ilości ciepła wiec powierzchnia przedmiotu nie przekracza temperatury 100°C.

 • natryskiwanie łukowe AWS (Arc Wire Spraying): powłoki cynkowe i aluminiowe, powłoki stalowe ze stali węglowych i stopowych, powłoki z brązu, mosiądzu itp.,

Nakładanie powłok metali metodą metalizacji natryskowej

 • nakładanie różnego rodzaju powłok metali, tj. cynku, aluminium, stali nierdzewnej oraz różnego rodzaju stopów metali na wszelkiego rodzaju konstrukcje metalowe.
 • możliwość nakładania powłok metali (np. cynku) na powierzchnie wielkogabarytowych konstrukcji, których nie można zanurzyć w wannie i poddać cynkowaniu ogniowemu.
 • nakładanie powłok metali (np. cynku) na istniejących konstrukcjach hal, zbiorników oraz wszelkich instalacjach bez konieczności ich demontażu.
 • nakładanie powłok (np.brąz -mosiądz) na pomniki z kamienia,betonu,zabytkowe balustrady itp,praca odbywa się na miejscu bez jakiegokolwiek demontażu.
 • metalizacja elementów zarówno w siedzibie firmy NOWIZ jak i bezpośrednio u klienta z wykorzystaniem mobilnego agregatu do metalizacji.